Logo
Cart Checkout | My Cart (Your Shopping Cart is Empty)  
  Search
Advanced Search
  Product Categories
中藥產品目錄 Chinese Herb Catalogue
疾病速查 Sort by Illness
  Newsletter
Email Address :
Click here to unsubscribe
Wei Ling Tan (胃苓湯) Magnolia & Hoelen Combination
Home / 中藥產品目錄 Chinese Herb Catalogue / 1.2 複方產品目錄 Formulas / 2130 消導劑
Wei  Ling Tan (胃苓湯) Magnolia & Hoelen Combination
Manufacturer: Sheng Foong
Weight: 200.00 g
Call for price
Description

商品介紹

方 名
胃苓湯
出 典
古今醫鑑萬病回春證治準繩
組 成
蒼 朮 3.0  白 朮 3.0  茯 苓 3.0  豬 苓 2.0
澤 瀉 2.0  陳 皮 3.0  厚 朴 3.0  肉 桂 1.0
大 棗 2.0  生 薑 3.0  甘 草 1.2
效 能
平胃健運,消積利水。
主 治
治脾胃濕困,消化力弱,飲食停積,脾胃不和,腹痛泄瀉嘔吐,小便不利,四肢浮腫,妊娠傷風等。
入 經
 
應 用
急性腸胃炎、腹瀉、病毒性腸炎、霍亂、痢疾、腎炎、卵巢囊腫、幽門梗阻、肝硬化腹水、中暑、不服水土、中濕、腹中冷痛。
說 明
本方為平胃散與五苓散之合方,平胃散用以調氣暖胃,消食化痰,五苓散用以袪暑除濕健脾,如此兩方配合,則脾胃調和,飲食不搏,百病自消。
 本方用於平素有水毒,因急性胃炎或中暑濕而下痢者,以夏秋雨季發生較多,脈證俱實。
加 減
1.外感風寒:加芍藥、柴胡。
2.嘔吐痰涎:加桔梗、半夏。
3.泄瀉腹痛:加香附、砂仁。
4暑濕泄瀉:加藿香、佩蘭、木瓜。
5濕濁挾熱:加黃連、滑石、香薷。
6裹急後重:加芍藥、黃連。
7寒濕內盛肢冷:加附子、乾薑。
7.大小便秘結:合桃仁承氣湯。
用 法
飯後或不拘時溫服。
禁 忌
 
備 註
本品須由中醫師處方調配。
Home | Site Map | About Us | Contact Us | Acupuncture Claims | How to Enable Cookies | Terms and Conditions